Sylvia-Verstas on Lahdessa Sylvia-kodin yhteydessä toimiva puusepänverstas. Verstas valmistaa laadukkaita huonekaluja ja pienesineitä yksittäistilauksina sekä piensarjatuotantona.

Oleellisena osana verstaan toimintaa on kuntouttava työtoiminta. Tukityöllistetyt ovat mukana verstaan päivittäisessä työnteossa, kukin kykenemällään tavalla.

Verstaan toiminnan perusta on avoimessa ilmapiirissä ja ekologisuudessa. Henkilökunta on joustavaa eri projektien suhteen. Materiaaleissa suositaan kotimaisia puulajeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.